PaB Závitovky

Firma PaB Zavitovky (Elise) osnovana je 22.2.2012. Specijaliziramo se na izradu čeličnih elisa (vijaka) za elisne transportere. Elise se koriste kod transporta granuliranih,praškastih i gustih materijala. Želimo da nastavimo u izradi koju je radilo nekada preduzeće Strojnakup a.s. i od kojih smo kupili mašinu Spiraflife. Našim ciljem je ponuda vijaka standardnog kvaliteta za dobru cenu, želimo da budemo autoritativnim i traženim trgovačkim društvom. Kvalitet proizvodnje garantuje ekipa radnika sa dugogodišnjim iskustvima u proizvodnji vijaka a iskustvo dobre organizacije u metalskoj industriji.